Ahhoz, hogy eredményesen lehessen kezelni az éghajlatváltozással összefüggő kihívásokat az EU gazdaságának modern, erőforrás-hatékony és versenyképes gazdasággá kell válnia. Az EU ezért pénzügyi és technikai támogatást nyújt azoknak a vállalkozásoknak és régióknak, amelyeket a legnagyobb kihívás elé állít a zöld gazdaságra való átállás. Az ún. méltányos átállási mechanizmus legalább 100 milliárd eurót fog mozgósítani a 2021–2027-es időszakban a leginkább érintett régiók megsegítésére.

A cél, hogy a kontinensen az üvegházhatású gázok kibocsátásának mértéke 2050-re nettó nullára csökkenjen, a gazdaság növekedése független legyen az erőforrás-felhasználástól és ez a gazdasági átállás mindenkivel szemben igazságos legyen. A Megállapodás ezért meghatározza a szükséges beruházásokat és a rendelkezésre álló finanszírozási eszközöket és kifejti, hogyan lehet biztosítani azt, hogy az átmenet méltányos és inkluzív legyen.

Ahhoz, hogy 2050-re teljesüljön a klímasemlegességi cél, a Megállapodás szerint minden gazdasági ágazatnak az alábbi prioritásokat kell szem előtt tartania: beruházás a környezetbarát technológiákba; az innováció előmozdítása az ipari szereplők körében; tisztább, olcsóbb és egészségesebb közlekedési formák bevezetése, mind az egyéni, mind a tömegközlekedésben; az energiaágazat széntelenítése; az épületek energiahatékonyságának biztosítása; együttműködés nemzetközi partnerekkel a világszintű környezetvédelmi szabványok javítása érdekében.

Az Európai Zöld Megállapodás részét képezi az Európai Éghajlati Paktum, mely klímasemlegességet szolgáló erőfeszítések összefogását célozza. A Paktum hivatott előmozdítani a legkisebb szereplők szerepvállalását is klímavédelmi fellépések megtervezésében, a helyi szintű tevékenységek elindításában, az információáramlás elősegítésében, valamint a követendő jó gyakorlatok megosztásában. Ez lehetőséget teremt a polgárok, a civil társadalom, az ipari szereplők, valamint az európai, nemzeti, regionális és helyi hatóságok erőfeszítéseinek egyesítésére. Az Éghajlati Paktum elkészítésének és a társadalmi javaslatok beépítésének központi hajtóereje a már több mint 10.000 tagot számláló Polgármesterek Szövetsége lesz.

Az Európai Zöld Megállapodásról bővebb információ itt érhető el.